ДЗИ 2020

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учениците в 12 клас през учебната 2019-2020 година:

Top