ДЗИ 2021

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учениците в 12 клас през учебната 2020-2021 година:

Сесия май – юни
 Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
31 май 2021 г.
Сесия август – септември
 Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –
02 септември 2021 г.

Заповед за организиране и провеждане на ДЗИ

Top