ДЗИ 2019

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учениците в 12 клас през учебната 2018-2019 година:

  • Български език и литература – 21 май 2019 г.
  • Математика – 23 май 2019 г.

съгласно Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2018/2019 година

Top