ДЗИ 2018

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учениците в 12 клас през учебната 2017-2018 година:

  • Български език и литература – 21 май 2018 г.
  • Математика – 23 май 2018 г.

съгласно Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2017/2018 година

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2017/2018 година

Заповеди и наредби, относно провеждане на ДЗИ през учебната 2017/2018г.

 

Решение на висшите училища, относно приемането на Държавните зрелостни изпити

 

Top