Екип
Име Категория персонал Вид на договора Длъжност
1 Живко Тулевски Педагогически специалисти: с функции по управление на институцията основен Директор, училище
2  Снежина Въчева Педагогически специалисти: с функции по управление на институцията основен Заместник-директор, учебна дейност
3 Боряна Танчева Педагогически специалисти: с функции по управление на институцията основен РКК
4 Емилия Кочева Педагогически специалисти: други основен Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
5 Магдалена Батева Педагогически специалисти: други основен Психолог, училищен
6 Величка Митова Педагогически специалисти: други основен Педагогически съветник
7 Атанаска Касабова Педагогически специалисти: други основен Педагогически съветник
Силвия Боринарова Педагогически специалисти: други основен Старши учител, ресурсен
8 Гергана Тошева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, ресурсен
9 София Воденичарова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, ресурсен
10 Весела Тeрзиева Педагогически специалисти: начален етап  – годишен норматив основен Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Красимир Ростиславов Мелков Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12 Илия Хаджиев Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Елеонора Пардонова Педагогически специалисти: начален етап лектор Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 Рени Стойкова Педагогически специалисти: предучилищна степен основен Старши учител, подготвителна група
15 Ваня Танчева Педагогически специалисти: предучилищна степен основен Учител, подготвителна група
16 Елка Германова-Трайкова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
17 Йорданка Тодорова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
18 Карамфила Николова Стойчева Педагогически специалисти: начален етап основен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
19 Йорданка Пандова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
20 Милена Танева Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
21 Елисавета Николова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
22 Вангелия Каракостова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23 Сашо Милушев Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
24 Надя Захрева Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
25 Ваня Чолакова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
26 Анжела Василева Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
27 Юлия Радева Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
28 Милена Кушлова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
29 Димитрина Миткова Педагогически специалисти: начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
30 Стана Кочева Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
31 Анелия Маркова Педагогически специалисти: начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
32 Гичка Думанова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
33 Катрин Иванова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
34 Десислава Триндавкова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
34а Зорка Манастарлиева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
35 Десислава Кунгалова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
35а Даниела Бойчева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
36 Ирена Търнаджиева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
37 Силвия Гараганова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38а Десислава Арнаудова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38 Надя Новкова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Татяна Илиева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Виолина Гочева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Димитрина Паловска Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Наргюле Куртова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43 Зюмруд Татличева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44 Таня Георгиева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
45 Карамфила Стойчева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
46 Йоанна Стоянова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
46а Величка Стоянова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
47 Елена Трайкова-Тилева Педагогически специалисти: начален етап  – годишен норматив основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
47а Веселина Филчева Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап основен Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
48 Лиляна Вълчанова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
49 Наталия Лютова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
50 Розалина Добрева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
51 Катерина Цветанова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
52 Симеон Митрев Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
53 Ирена Тренчева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
54 Гергана Харизанова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
55 Ваня Кирова Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
56 Величка Малинова-Гъцева Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
57 Мария Срадкова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
58 Антония Гецева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
59 Милена Парапунова-Ангова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
60 Юлиана Бъчварова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
61 Йорданка Минчева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
62 Светлана Гегова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
63 Таня Костадинова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
64 Елена Точева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
65 Мария Митова Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
66 Ружа Трайкова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
67 Борислава Батева Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
68 Мариана Иванова-Георгиева Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
69 Лиляна Бакърджиева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
70 Видка Опренова Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
71 Анета Хаджиева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
72 Найден Илиев Педагогически специалисти: гимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
73 Юлияна Барбарова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
74 Елена Пеева Педагогически специалисти: начален етап  – годишен норматив основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
75 Кера Талева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
76 Елена Нуркова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
77 Ваня Панева-Милушева Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
78 Соня Митова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
79 Лъчезар Янакиев Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
80 Георги Марков Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
81 Красимира Димитрова Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
82 Иван Мировалиев Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
83 Стоян Пенчев Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
84 Николай Трайков Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
85 Светослав Кипърлиев Педагогически специалисти: прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
86 Константин Стоянов Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
87 Йорданка Калчункова Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – прогимназиален етап основен Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
88 Лъчезар Манасиев Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – прогимназиален етап основен Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
89 Стойка Велева Административен персонал основен Главен счетоводител
90 Десислава Ичова Административен персонал основен Завеждащ, административна служба
91 Победа Стоянова Административен персонал основен Касиер, домакин
92 Огнян Балев Обслужващ и помощен персонал основен Огняр
93 Аспарух Стойков Обслужващ и помощен персонал основен Общ работник
94 Иван Костадинов Обслужващ и помощен персонал основен Шофьор, автобус
95 Снежана Огнянова Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
96 Финка Бонева Обслужващ и помощен персонал основен Помощник-възпитател
97 Ангелина Атанасова Шопова Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
98 Катерина Въчева Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
99 Ваня Стойкова Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
100 Блага Гецкова Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
101 Илиана Шаламанова Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
102 Зоя Захариева Радева Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
103 Малинка Божанина Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
104 Ангелина Шопова Обслужващ и помощен персонал основен Чистач/ Хигиенист
105 Таня Димитрова Педагогически специалисти: други лектор Учител по религия в начален етап на основното образование (I – IV клас)

106

Елеонора Пардонова Педагогически специалисти: начален етап основен Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Top