Екип
№ по  ред Име Фамилия Длъжност Вид персонал
1 Живко Тулевски 1. Директор 1. педагогически
2 Емил Нурков 1. Помощник директор 1. педагогически
3 Снежина Въчева 1. Помощник директор 1. педагогически
4 Магдалена Батева 1. Психолог 1. педагогически
5 Атанаска Касабова 1. Педагогически съветник 1. педагогически
6 Величка Митова 1. Педагогически съветник 1. педагогически
7 Рени Стойкова 1. Форми на педагогическо взаимодействие в ПГ/ДГ 1. педагогически
8 Елена Филипова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
9 Наташа Аврамова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
10 Елка Германова-Трайкова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
11 Лилия Юрукова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
12 Донка Колева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
13 Йорданка Пандова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
14 Зюмруд Татличева 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
15 Милена Танева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
16 Елисавета Николова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
17 Тинка Литова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
18 Сашо Милушев 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
19 Вангелия Каракостова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
20 Надя Захрева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
21 Ваня Чолакова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
22 Анжела Василева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
23 Юлия Радева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
24 Весела Тeрзиева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
25 Методи Данаилов 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
26 Йорданка Тодорова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
27 Димитрина Миткова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
28 Стана Кочева 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
29 Десислава Триндавкова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
30 Елеонора Пардонова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
31 Димитрина Паловска 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
32 Ваня Танчева 1. Форми на педагогическо взаимодействие в ПГ/ДГ 1. педагогически
33 Илия Хаджиев 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
34 Анелия Маркова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
35 Милена Кушлова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
36 Мирослава Ръжданова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
37 Татяна Илиева 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
38 Гичка Думанова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
39 Силвия Гараганова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
40 Катрин Иванова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
41 Валентина Костадинова 1. Български език и литература 1. педагогически
42 Валентина Азова 1. Български език и литература 1. педагогически
43 Лиляна Вълчанова 1. Български език и литература 1. педагогически
44 Наталия Лютова 1. Български език и литература 1. педагогически
45 Розалина Добрева 1. Български език и литература 1. педагогически
46 Гергана Златинова 1. Английски език 1. педагогически
47 Величка Малинова-Гъцева 1. Английски език 1. педагогически
48 Мария Срадкова 1. Английски език 1. педагогически
49 Ваня Кирова 1. Английски език 1. педагогически
50 Антония Гецева 1. Английски език 1. педагогически
51 Йорданка Минчева 1. Математика 1. педагогически
52 Светлана Гегова 1. Математика 1. педагогически
53 Таня Костадинова 1. Математика 1. педагогически
54 Елена Точева 1. Математика 1. педагогически
55 Мария Митова 1. Математика 1. педагогически
56 Ружа Трайкова 1. Математика 1. педагогически
57 Мариана Иванова-Георгиева 1. Информатика и информационни технологии 1. педагогически
58 Лиляна Бакърджиева 1. Информатика и информационни технологии 1. педагогически
59 Борислава Батева 1. Информатика и информационни технологии 1. педагогически
60 Видка Опренова 1. История и цивилизация 1. педагогически
61 Найден Илиев 1. Обществени науки 1. педагогически
62 Анета Хаджиева 1. История и цивилизация 1. педагогически
63 Юлияна Барбарова 1. География и икономика 1. педагогически
64 Емилия Серафимова 1. Химия и опазване на околната среда 1. педагогически
65 Елена Нуркова 1. Биология и здравно образование 1. педагогически
66 Кера Талева 1. Природни науки 1. педагогически
67 Лъчезар Янакиев 1. Изобразително изкуство 1. педагогически
68 Георги Марков 1. Изобразително изкуство 1. педагогически
69 Красимира Димитрова 1. Музика 1. педагогически
70 Иван Мировалиев 1. Технологии 1. педагогически
71 Николай Трайков 1. Физическа култура и спорт 1. педагогически
72 Стоян Пенчев 1. Физическа култура и спорт 1. педагогически
73 Светослав Кипърлиев 1. Физическа култура и спорт 1. педагогически
74 Лъчезар Манасиев 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
75 Константин Стоянов 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
76 Ваня Панева-Милушева 1. Физика и астрономия 1. педагогически
77 Асен Тодоровски 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
78 Емилия Кочева 1. Логопед 1. педагогически
79 Гергана Тошева 1. Дейности по ресурсно подпомагане 1. педагогически
80 София Воденичарова 1. Дейности по ресурсно подпомагане 1. педагогически
81 Наргюле Куртова 1. Учебни предмети в начален етап 1. педагогически
82 Ирена Търнаджиева 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
83 Елена Пеева 1. География и икономика 1. педагогически
84 Мария Налджиева 1. Английски език 1. педагогически
85 Елена Трайкова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
86 Йоанна Стоянова 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
87 Милена Парапунова-Ангова 1. Английски език 1. педагогически
88 Катерина Цветанова 1. Български език и литература 1. педагогически
89 Таня Георгиева 1. Дейности в целодневна организация 1. педагогически
90 Стойка Велева 1. непедагогически
91 Десислава Ичова 1. непедагогически
92 Победа Стоянова 1. 1. непедагогически
93 Малинка Божанина 1. 1. непедагогически
94 Финка Бонева 1. 1. непедагогически
95 Венета Златинска 1. 1. непедагогически
96 Златка Георгиева 1. 1. непедагогически
97 Величка Конева 1. 1. непедагогически
98 Огнян Балев 1. 1. непедагогически
99 Марияна Митова 1. 1. непедагогически
100 Снежана Огнянова 1. 1. непедагогически
101 Катерина Въчева 1. 1. непедагогически
102 Иван Костадинов 1. 1. непедагогически
103 Ваня Стойкова 1. 1. непедагогически
104 Блага Гецкова 1. 1. непедагогически
105 Илиана Шаламанова 1. 1. непедагогически
106 Таня Димитрова 1. 1. непедагогически
Top