Екип

Ръководство

 • Живко Тулевски – Директор
 • Снежина Въчева – Помощник-директор по учебната дейност
 • Емил Нурков– Помощник-директор по административно-стопанската дейност

 

Педагогически персонал

 • Магдалена Батева – психолог
 • Величка Митова – педагогически съветник
 • Йорданка Тодорова – възпитател ПГ
 • Рени Стойкова – възпитател ПГ
 • Елена Филипова – начален учител
 • Владимир Лазаров – начален учител
 • Николай Костадинов – начален учител
 • Наташа Аврамова – начален учител
 • Елка Германова – начален учител
 • Лилия Юрукова – начален учител
 • Донка Колева – начален учител
 • Йорданка Пандова – начален учител
 • Зюмруд Татличева – начален учител
 • Милена Танева – начален учител
 • Вангелия Каракостова – начален учител
 • Тинка Литова – начален учител
 • Сашо Милушев – начален учител
 • Елисавета Николова – начален учител
 • Надя Захрева – начален учител
 • Ваня Чолакова – начален учител
 • Анжела Василева – начален учител
 • Юлия Радева – начален учител
 • Весела Терзиева – учител по английски език начален етап
 • Методи Данаилов – начален учител
 • Илия Хаджиев – възпитател
 • Силвия Гараганова – възпитател
 • Елеонора Пардонова – възпитател
 • Гичка Думанова – възпитател
 • Десислава Триндавкова – възпитател
 • Ваня Танчева – възпитател
 • Стана Кочева – възпитател
 • Милена Кушлова – възпитател
 • Анелия Маркова – възпитател
 • Константин Стоянов – възпитател
 • Димитрина Миткова – възпитател
 • Ваня Милушева – възпитател
 • Асен Тодоровски – възпитател
 • Емилия Кочева – логопед
 • Валентина Азова – учител по български език
 • Розалина Добрева – учител по български език
 • Валентина Костадинова – учител по български език
 • Лиляна Вълчанова – учител по български език
 • Наталия Лютова – учител по български и руски език
 • Гергана Златинова – учител по английски език
 • Илия Жганев – учител по английски език
 • Величка Малинова – учител по английски език
 • Росица Костадинова – учител по английски и руски език
 • Ваня Ружкина-Кирова – учител по английски език
 • Светлана Гегова – учител по математика
 • Таня Костадинова – учител по математика
 • Елена Точева – учител по математика
 • Йорданка Минчева – учител по математика
 • Мария Митова – учител по математика
 • Ружа Златинска – учител по математика
 • Борислава Батева – учител по информационни технологии
 • Мариана Иванова – учител по информационни технологии
 • Лиляна Бакърджиева – учител по информационни технологии
 • Видка Опренова – учител по география и история
 • Венера Николова – учител по история
 • Юлияна Барбарова – учител по география
 • Стою Димитров – учител по физика
 • Емилия Серафимова – учител по химия
 • Елена Нуркова – учител по биология
 • Кера Талева – учител по човек и природа
 • Лъчезар Янакиев – учител по изобразително изкуство
 • Иван Мировалиев – учител по технологии
 • Стоян Пенчев – учител по физическо възпитание
 • Светослав Кипърлиев – учител по физическо възпитание
 • Николай Трайков – учител по физическо възпитание
 • Георги Марков – учител по изобразително изкуство и технологии
 • Лъчезар Манасиев – възпитател
 • Красимира Димитрова – учител по музика
Top