Екип

Ръководство

  • Живко Тулевски – Директор
  • Снежина Въчева – Помощник-директор по учебната дейност
  • Емил Нурков– Помощник-директор по административно-стопанската дейност

Атанаска Касабова – психолог
Йорданка Тодорова – учител ЦДО
Рени Стойкова – учител ПГ
Ваня Танчева – учител ПГ
Елена Филипова – начален учител
Наташа Аврамова – начален учител
Елка Германова – начален учител
Лилия Юрукова – начален учител
Донка Колева – начален учител
Йорданка Пандова – начален учител
Зюмруд Татличева – начален учител
Милена Танева – начален учител
Вангелия Каракостова – начален учител
Тинка Литова – начален учител
Сашо Милушев – начален учител
Елисавета Николова – начален учител
Надя Захрева – начален учител
Ваня Чолакова – начален учител
Анжела Василева – начален учител
Юлия Радева – начален учител
Стана Кочева – начален учител
Милена Кушлова – начален учител
Анелия Маркова – начален учител
Димитрина Миткова – начален учител
Весела Терзиева – учител по английски език начален етап
Методи Данаилов – начален учител
Илия Хаджиев – учител ЦДО
Мирослава Ръжданова – учител ЦДО
Елеонора Пардонова – учител ЦДО
Гичка Думанова – учител ЦДО
Йоанна Томова Стоянова – учител ЦДО
Таня Георгиева Георгиева – учител ЦДО
Ирена Търнаджиева – учител ЦДО
Таня Кирилова Илиева – учител ЦДО
Димитрина Паловска- учител ЦДО
Десислава Триндавкова- учител ЦДО
Елена Петрова Трайкова – учител ЦДО
Силвия Гараганова – учител ЦДО
Константин Стоянов – учител ЦДО
Асен Тодоровски – учител ЦДО
Наргюле Куртова- учител ЦДО
Емилия Кочева – логопед
София Воденичарова-ресурсен учител
Гергана Тошева-ресурсен учител
Найден Илиев – учител
Валентина Азова – учител по български език
Розалина Добрева – учител по български език
Валентина Костадинова – учител по български език
Лиляна Вълчанова – учител по български език
Наталия Лютова – учител по български и руски език
Катерина Цветанова- учител по български език
Гергана Златинова – учител по английски език
Мария Налджиева – учител по английски език
Милена Ангова- учител по английски език
Мария Срадкова – учител по английски език
Антония Гецева – учител по английски език
Ваня Ружкина – учител по английски език
Светлана Гегова – учител по математика
Таня Костадинова – учител по математика
Елена Точева – учител по математика
Йорданка Минчева – учител по математика
Мария Митова – учител по математика
Ружа Трайкова- учител по математика
Борислава Батева – учител по информационни технологии
Мариана Иванова – учител по информационни технологии
Лиляна Бакърджиева – учител по информационни технологии
Видка Опренова – учител по география и история
Анета Хаджиева – учител по история
Юлияна Барбарова – учител по география
Елена Валериева Пеева-учител по география
Ваня Милушева – учител по физика
Емилия Серафимова – учител по химия
Елена Нуркова – учител по биология
Кера Талева – учител по човек и природа
Лъчезар Янакиев – учител по изобразително изкуство
Иван Мировалиев – учител по технологии
Стоян Пенчев – учител по физическо възпитание
Светослав Кипърлиев – учител по физическо възпитание
Николай Трайков – учител по физическо възпитание
Георги Марков – учител по изобразително изкуство
Лъчезар Манасиев – учител ЦДО
Красимира Димитрова – учител по музика
Катрин Иванова- учител ЦДО
Иван Костадинов-шофьор на автобус
Стойка Велева-глсчетоводител
Победа Стоянова-касиер-домакин
Десислава Ичова-ЗАТС
Малинка Божанина- чистач
Блага Гецкова- чистач
Ваня Стойкова- чистач
Мариана Митова-чистач
Венета Златинска-чистач
Величка Конева-чистач
Георги Шаламанов-общ работник
Аспарух Стойков- общ работник
Златка Георгиева-чистач
Илиана Шаламанова-чистач
Илия Тачев-чистач
Снежана Огнянова-чистач
Цвета Карагогова-чистач
Пенка Янева- чистач
Димитър Янев- охрана
Дата:01102019г

Top