Изпити

Резултати от  изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година – април

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година – април

Резултати от  изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година – януари

 

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година – януари

 

Резултати от  изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година – юли

График за провеждане на юлска поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Резултати от  изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година – април

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година – април

Резултати от изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година – януари

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022година – април

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022година – януари

График за провеждане на поправителни изпити за учениците в дневна форма на обучение през учебната 2020/2021година– септември

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021година– юли

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021година–януари 

Изпитни сесии за учениците в дневна и самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021година

Top