Изпити

График за провеждане на втора изпитна сесия – самостоятелна форма на обучение


График за провеждане на изпити  – поправителна сесия през учебната 2017/2018г.

График за консултации на преподавателите от V-VІІІ клас с ученици СФО през учебната 2017/2018г.

График за консултации на преподавателите от V-VІІІ клас с ученици за валидиране на компетентности през учебната 2017/2018г.

 

 

Top