Изпити

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021година– юли

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021година–януари 

Изпитни сесии за учениците в дневна и самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021година

Top