Изпити

Изпитни сесии за учениците в дневна и самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на юнска изпитна сесия

График за провеждане на януарска изпитна сесия

Г Р А Ф И К

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Преподавател  

по…

Ден от седмицата от…до…часа Място/к-т
Лиляна Вълчанова БЕЛ сряда 13:05-13:50 403
Наталия Лютова БЕЛ и РЕ вторник 13:50-14:30 405
Гергана Златинова АЕ сряда 13:05-13:50 402
Ваня Кирова АЕ сряда 13:05-13:50 408
Елена Точева Математика сряда 13:05-13:45 308
Йорданка Минчева Математика четвъртък 13:50-14:35 306
Лиляна Бакърджиева Инф.техн. вторник 13:05-13:50 210
Видка Опренова История и ц. четвъртък 13:00-13:45 204
Юлияна Барбарова Геогр. и ик. вторник 13:05-13:50 302
Стою Колев Физика и астр. четвъртък 13:05-13:45 201
Емилия Серафимова Химия и ООС сряда 13:00-13:45 401
Елена Нуркова Биол. И ЗО четвъртък 13:05-13:45 301
Кера Талева ЧП вторник 13:05-13:50 307
Красимира Димитрова Музика четвъртък 13:45-14:30 101
Иван Мировалиев ТП понеделник 13:50-14:30 309
Николай Трайков ФВС вторник 13:05-13:45 Физк. салон
Стоян Пенчев ФВС вторник 13:50-14:30 Физк. салон
Лъчезар Янакиев Из. изк. петък 13:05-13:50 303
Георги Марков Из. изк. четвъртък 14:25-15:10 201

ГРАФИК

ЯНУАРСКА СЕСИЯ –

ГРАФИК

ЯНУАРСКА СЕСИЯ –

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дата Изпит по…

кабинет

Вид изпит 

 

Начало
14.01. БЕЛ/ооп и пп

201

Писмен 13,00
БЕЛ/рп

201

Писмен 15,00
ХООС/ооп

201

Писмен 17,00
15.01. АЕ/ооп, рп  и пп

201

Писмена част

и

устна част

13,00
Музика/ооп

201

Писмена част

и

практическа част

16,30
16.01. ИЦ/ооп

201

Писмен 13,00
ТП/ооп

201

Писмена и

практическа

част

16,00
17.01. Мат/ооп и пп

201

Писмен 13,00
Мат/рп

201

Писмен 16,00
Философия/ооп

201

писмен 16,00
18.01. ГИ

201

Писмен 13,00
БЗО/ЧП/ооп

201

Писмен 16,00
ФВС/ооп

зала

Практически 18,00
19.01. ИТ/ооп и пп

210

Писмена и

практическа

част

8,00
ФА/ооп

201

Писмен 13,00
ИИ/ооп

201

Писмена и

практическа част

част

15,00


График за провеждане на изпити  – поправителна сесия през учебната 2017/2018г.

График за консултации на преподавателите от V-VІІІ клас с ученици СФО през учебната 2017/2018г.

График за консултации на преподавателите от V-VІІІ клас с ученици за валидиране на компетентности през учебната 2017/2018г.

Top