НВО 2019

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7 клас през учебната 2018-2019 година:

  • Български език и литература – 17 юни 2019 г.
  • Математика – 19 юни 2019 г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 4 клас през учебната 2018-2019 година:

  • Български език и литература – 09 май 2019 г.
  • Математика – 10 май 2019 г.
  • Човек и общество – 14 май 2019 г.
  • Човек и природа – 16 май 2019 г.

 Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас,

Top