НВО 2023

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от
националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година

Заповед за организиране и провеждане на НВО

Top