НВО 2022

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Х клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.
  ДейностСрок
НВО в IV класНВО в VII класНВО в Х клас
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВОдо 04.02.2022 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията имдо 07.02.2022 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт02.02. – 18.02.2022 г.
Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВОдо 24.02.2022 г.
Въвеждане на информация за сградите, залите, броя на местата в залитедо 24.02.2022 г.
Определяне на сградите, залите, броя на местата в залите и разпределението им по учебни предмети и нива за чужд език за провеждане на НВОдо 04.03.2022 г.
Контролно сверяване на разпределението по учебни предмети и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на НВОдо 11.03.2022 г.
Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областитедо 08.04.2022 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпитдо 08.04.2022 г.до 01.06.2022 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит    до 03.06.2022 г.   

2.    График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания:

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работидо 13.05.2022 г.до 03.06.2022 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текстдо 17.05.2022 г.  до 06.06.2022 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 10.05.2022 г.до 10.06.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО28.05. – 06.06.2022 г.17 – 26.06. 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО07.06.2022 г.до 28.06.2022 г.
https://vapcarov.net/wp-content/uploads/2021/10/zap1805_NVO_310821-1.pdf

Top