НВО 2021

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

1.Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа 2.Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас  

1.Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа 2.Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

3.Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Х клас

1.Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа 2.Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

3.Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

4.Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Заповед за организиране и провеждане на Национално външно оценяване в IV, VII и X клас

Top