Обществен съвет

Протоколи от заседания на обществения съвет

  1. Протокол от учредителното събрание за избор на членове на обществения съвет към СУ „Никола Вапцаров“

Проведено заседание на обществения съвет за избор на председател

       3. Протокол за проведена среща на представителите на ученическото самоуправление

   3. Протокол за становище, относно план-приема и бюджета на училището.

Top