План-прием
 • Заповед за определяне на училищния план-прием за учебната 2018/2019г за първокласници.

 

Свободни места съгласно чл. 104 от Наредба №10/2016г. ОДУО

 1. Незаети места към 15.09.2017г.
  – в 8а клас – Профил „Математически“ – 3 места
  – в 8б клас –  Профил „Хуманитарни науки“ – 5 места
  – в 9а клас  – Профил „Природоматематически“ – няма
 2. Освободени места през учебната година
  – в 8б клас – Профил „Хуманитарни науки“ – 1 място

 

Училищен план-прием

І. Прием в Първи клас – 5 паралелки, ЦДО с разширена подготовка по БЕЛ,  математика и ФВС

 1. Срокове за записване на първокласници:
  • Предварително записване  до 27 май
  • Записване – от 31 май до 26 юни
  • Обявяване на списъците със записаните  ученици – 27 юни
  • Обявяване на свободните места – 28 юни
  • Приемане на заявления и документи за заемане на свободните места – от 28 юни до заемане на местата
  • Обявяване на окончателните списъци със записаните ученици – 01 юли
 2. Документи за записване на първокласници:
  • Акт за раждане за справка
  • Удостоверение за завършена подготвителна група
  • Заявление-декларация до директора – по образец от училището.

Държавен  план-прием

ІІ. Прием в осми клас –

 • 2 паралелки– по 26 ученици във всяка паралелка.

1.Профил Математически

задължителни профилиращи предмети:
Математика и Информатика  

незадължителни:
Английски език и Биология и здравно образование;

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по Математика и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

2.Профил „Хуманитарни науки“

задължителни профилиращи предмети:
Български език и литература и История и цивилизация

незадължителни:
Английски език и Изобразително изкуство

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по БЕЛ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  – 21.05.2018г.
  Математика – 23.05.2018г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 05.06.2017г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от положените изпити – 13-19.06.2018г.
 • Подаване на документи за участие в приема и уведомяване на учениците за допускане до участие в приема – 20.06.2018г. – 26.06.2018г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 26.06.2018г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04.07.2018г. – 06.07.2018г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране –.13.07.2018г. – 17..07.20178.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 13.07.2087г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11.07. – 13.07.2017г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 19.07.2018г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 18.07. – 19.07.2018г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 02.08.2018г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 04.09.2018г. вкл..
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 12.09.2018г

ІII. Прием в девети клас – 1 паралелка профил „Природоматематически“

Профилиращи предмети:

Математика, Информационни технологии, Български език и литература и Английски език

Балообразуване:

Оценката по математика умножена по 3, оценката по информационни технологии и оценката по изобразително изкуство

 1. Срокове за записване на деветокласници:
  • Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 03.07.2017г. – 05.07.2017г.
  • Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране – 06.07.2017г.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 07.07.2017г.
  • Подаване на документи за участие във втори етап на класиране – 11.07.2017г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 13.07.2017г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране – 14.07.2017г.
  • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – до 18.07.2017г. вкл.
  • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 19.07.2017г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране –20.07.2017г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 21.07.2017г.
  • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 26.07.2017г. вкл.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 04.09.2017г. вкл..
  • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 12.09.2016г

ІV. Документи за записване на деветокласници:

 • заявление по образец – бланка от училището
 • свидетелство за завършено основно образование
 • Заповед за определяне на училищния план-прием за учебната 2017/2018г. 
 • Заповед за определяне на училищния план-прием за учебната 2018/2019г за първокласници.
 • Заповед за определяне сградите за провеждане на ДЗИ  – майска сесия на учебната 2016/2017г.

Внимание

Administrator Message
vapcarov.net и всички уебсайтове разположени на домейна vapcarov.net правят преход по правилата на GDPR на европейския съюз за всички уебсайтове. Това е процес който се извършва ръчно и може да предизвика забавяния и временно неработещи страници.
SK

Времето

Петрич
-7°
ясно небе
humidity: 70%
wind: 1m/s NNW
H 6 • L 6

Последвайте ни

Полезни линкове

Ваканции 2017/2018

Top