План-прием

Заповед за планиране на училищния план-прием за учебната 2021/2022г.

Заповед за утвърден държавен план- прием за учебната 2020/2021 година

Приложение 1

Свободни места съгласно чл. 104 от Наредба №10/2016г. ОДУО

 1. Незаети места към 31.10.2020г.
  – в 9а клас – Профил „Математически“ – 1 място
  – в 9б клас –  Профил „Хуманитарни науки“ – 1 място
  – в 11а клас – Профил „Математически“ – 2 места
  – в 11б клас -Профил „Хуманитарни науки“ – 5 места
 2. Училищен план-прием

І. Прием в Първи клас – 4 паралелки, ЦДО с разширена подготовка по БЕЛ,  математика и ФВС

 1. Срокове за записване на първокласници:
  • Предварително записване  до 27 май
  • Записване – от 31 май до 26 юни
  • Обявяване на списъците със записаните  ученици – 27 юни
  • Обявяване на свободните места – 28 юни
  • Приемане на заявления и документи за заемане на свободните места – от 28 юни до заемане на местата
  • Обявяване на окончателните списъци със записаните ученици – 01 юли
 2. Документи за записване на първокласници:
  • Акт за раждане за справка
  • Удостоверение за завършена подготвителна група
  • Заявление-декларация до директора – по образец от училището.

Държавен  план-прием

ІІ. Прием в осми клас 

 • 2 паралелки– по 26 ученици във всяка паралелка.

1.Профил Математически

задължителни профилиращи предмети:
Математика и Физика  

незадължителни:
Английски език и Информационни технологии;

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по ИТ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

2.Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

задължителни профилиращи предмети:
Информатика и Информационни технологии

незадължителни:
Английски език и История и цивилизации

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по ИТ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Top