План-прием

Съобщение

Свободни места в СУ „Никола Й. Вапцаров“ от 04.12.2023г.

10а -1 място

10б -2 места

11а -8 места

11б -1 място

12б -1 място

Свободни места в СУ „Никола Й. Вапцаров“ от 24.11.2023г.

8б-1 място

Краен срок за подаване на документи – 27.11.2023т.

Заповед за утвърден план-прием  8 клас за учебната 2023/2024г.

Заповед за утвърден държавен план- прием за учебната 2022/2023 година

Приложение 1

 1. Училищен план-прием

І. Прием в Първи клас – 4 паралелки, ЦДО с разширена подготовка по БЕЛ,  математика и ФВС

 1. Срокове за записване на първокласници:
  • Предварително записване  до 27 май
  • Записване – от 31 май до 26 юни
  • Обявяване на списъците със записаните  ученици – 27 юни
  • Обявяване на свободните места – 28 юни
  • Приемане на заявления и документи за заемане на свободните места – от 28 юни до заемане на местата
  • Обявяване на окончателните списъци със записаните ученици – 01 юли
 2. Документи за записване на първокласници:
  • Акт за раждане за справка
  • Удостоверение за завършена подготвителна група
  • Заявление-декларация до директора – по образец от училището.

Държавен  план-прием

ІІ. Прием в осми клас 

 • 2 паралелки– по 26 ученици във всяка паралелка.

1.Профил Математически

задължителни профилиращи предмети:
Математика и Физика  

незадължителни:
Английски език и Информационни технологии;

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по ИТ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

2.Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

задължителни профилиращи предмети:
Информатика и Информационни технологии

незадължителни:
Английски език и История и цивилизации

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по ИТ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Top