План-прием

Заповед за утвърден държавен план- прием за учебната 2020/2021 година

Приложение 1

Свободни места съгласно чл. 104 от Наредба №10/2016г. ОДУО

 1. Незаети места към 31.10.2019г.– в 8б клас –  Профил „Хуманитарни науки“ – 1 място
  – в 10а клас Профил „Математически“ – 4 места
  – в 10б клас –  Профил „Хуманитарни науки“ – 6 места
 • Заповед за определяне на училищния план-прием за учебната 2019/2020г за първокласници.

Свободни места съгласно чл. 104 от Наредба №10/2016г. ОДУО

 1. Незаети места към 15.09.2019г.
  – в 9а клас – Профил „Математически“ – 3 места
  – в 9б клас –  Профил „Хуманитарни науки“ – 5 места

Училищен план-прием

І. Прием в Първи клас – 4 паралелки, ЦДО с разширена подготовка по БЕЛ,  математика и ФВС

 1. Срокове за записване на първокласници:
  • Предварително записване  до 27 май
  • Записване – от 31 май до 26 юни
  • Обявяване на списъците със записаните  ученици – 27 юни
  • Обявяване на свободните места – 28 юни
  • Приемане на заявления и документи за заемане на свободните места – от 28 юни до заемане на местата
  • Обявяване на окончателните списъци със записаните ученици – 01 юли
 2. Документи за записване на първокласници:
  • Акт за раждане за справка
  • Удостоверение за завършена подготвителна група
  • Заявление-декларация до директора – по образец от училището.

Държавен  план-прием

ІІ. Прием в осми клас 

 • 2 паралелки– по 26 ученици във всяка паралелка.

1.Профил Математически

задължителни профилиращи предмети:
Математика и Физика  

незадължителни:
Английски език и Информационни технологии;

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по ИТ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

2.Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

задължителни профилиращи предмети:
Информатика и Информационни технологии

незадължителни:
Английски език и История и цивилизации

Балообразуващи предмети

 удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, оценките по ИТ и ИИ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки съгласно ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  – 17.06.2019г.
  Математика – 19.06.2019г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 27.06.2019г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от положените изпити – до 02.07.2019г.
 • Подаване на документи за участие в приема – 03.07.2019г. – 05.07.2019г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 11.07.2019г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до  16.07.2019г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 18.07.2019г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране до 22.07.2019г.вкл.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 23.07.2019г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 27.07. – 25.07.2019г.вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 29.07.2019г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – до 31.07.2019г.вкл.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 01.08.2019г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване –определя се от директора до 10.09.2019г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 13.09.2019г.
Top