Правилници и графици

Правилник за безопасни условия

Училищен правилник

Дежурни учители

Класни ръководители

График за провеждане на час на класа

График за провеждане на втори час на класа /работа с ученици и родители/

График за консултации

График за провеждане на факултативните учебни часове

Графици начален курс

Top