Правилници и графици

План за безопасни условия през зимата

Правилник ученически съвет

Правилник за безопасни условия

Училищен правилник

Дежурни учители

Класни ръководители

График за провеждане на час на класа

График за провеждане на втори час на класа /работа с ученици и родители/

График за консултации

График за провеждане на факултативните учебни часове

Графици начален курс

Top