Правилници и графици

Правилник за безопасни условия

Училищен правилник

График за провеждане на час на класа

График за провеждане на факултативните учебни часове

Графици начален курс

График за провеждане на педагогическите  ситуации по „БДП“ в ПГ

Top