Проекти

Проект „Твоят час“

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

 

 

НП „Без свободен час“

Банка учители за заместване

 

 

 

 

Top