Кръгла маса с учениците от средните и професионалните училища в Петрич

Учениците от СУ „Никола Й.Вапцаров“ проведоха кръгла маса със свои връстници на тема „Образованието в България и в чужбина- възможности и перспективи“ по проект „Твоят час“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен стаж“ към Министерство на образованието и науката.

В залата на община Петрич учениците коментираха качеството на образованието и перспективите за развитие в България и чужбина. Гост на кръглата маса бе г-жа Бистра Илиева, която е управител на Образователна институция „Дарби“.

Разискваха се въпросите относно кандидатстването, издръжката и перспективите за реализация в страната и чужбина.

Младите хора още веднъж доказаха творческото си мислене и надеждата си за по-добро бъдеще.

Поздравления за организираното мероприятие!

Top