Отлично представяне на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ

На  областния кръг по български език и литература се явиха трима ученици от СУ „Никола Вапцаров“от  V до VІІІ клас. Това са:

      1.Вероника Дончева – V клас

      2.Константина Атанасова – V клас

      3.Евгени Икономов – VІ клас

Най-висок резултат бе постигнат от Евгени Икономов от VІг. клас с преподавател Валентина Андонова  – Отличен 5,50.

Сред учениците от V клас най-висок резултат постигна Константина Атанасова –  Мн. Добър 5,00 с преподавател Наталия Лютова.

Поздравления за учениците и техните учители!

 

Top