Пиесата „Снежанка“ от „Малък учебен театър зад стената“ при СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Петрич.

Гледайте сега! Пиесата „Снежанка“ от „Малък учебен театър зад стената“ при СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Петрич.

Top