Първо място на Общинските ученически игри по волейбол

Страхотните момичета на СУ,,Н.Й.Вапцаров“спечелиха първо място на Общинските ученически игри по волейбол(11-12клас)
Класиране
1 мястоСУ,,Вапцаров“
2 място Гимназия ,,П.Яворов“
3 място Св.,,П.Хилендарски“

Top