Първо място на Общинските ученически игри по волейбол

Голямо Браво на нашите момичета!
Момичетата на СУ,,Н.Й.Вапцаров“спечелиха
първо място на Общинските ученически игри по волейбол
(8-10клас)Момичета,успех на Областното първенство🏐🏐🏐
Класиране:
1-во място-СУ,,Н.Вапцаров“
2-ро място-СУ,,Св.П.Хилендарски“
3-то място-ПГИТ,,Ас.Златаров“

Top