Заповед за промяна на графика на учебното време

На основание чл. 104 ал. 1 и чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради необходимост от допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I – VI клас в условията на преустановен присъствен образователен процес в училищата поради COVID-19, Министърът на образованието издава заповед за промяна на учебното време, както следва:

1. Коледна и междусрочна ваканция: 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна 03.02.2021 г. вкл. междусрочна за VII – XII клас един ден – в зависимост от решението на междусрочна за I – VI клас съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3

2. Две седмици за учениците в IV-VI клас, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.

3. Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески дейности и две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище. 2 

4. Начало на втория учебен срок: 04.02.2021 г. VII – XII клас Първият учебен ден след изтичане I – VI клас на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3

5. Край на втория учебен срок: 23.06.2021 г. I – III клас 30.06.2021 г. IV – XI клас В останалата си част Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г. остава непроменена

Цялата заповед може да видите ТУК:Top