Обучение в електронна среда за учениците от 5-12 клас

Учениците от 1 до 4 клас ще започнат присъствено обучение от 04.01.2021г..

В периода 04.01.2021г до 31.01.2021г. обучението на учениците от 5 до 12 клас ще продължи от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Заповедта на Министъра на образованието може да прочетете

ТУК

Top