Нови противоепидемични мерки

На основание Заповед РД-09-1256/21.01 2022 Г. на Министъра на МОН в периода от 24.01 до 28 .01. 2022 г. учениците от 5 до 12 кл. ще се обучават в обучение от разстояние в електронна среда. Учениците от 1 до 4 кл. се обучават присъствено в училище. 

Top