Герои от национално-освободителните борби на българите в Македония и герои от приказки, нарисувани от ученици от СУ „Никола Й.Вапцаров“

Герои от национално-освободителните борби на българите в Македония и герои от приказки, нарисувани от ученици от СУ „Никола Й.Вапцаров“

Top