Ученичката Надя Младенова класирана в национално състезание по биология и здравно образование.

Надя Младенова от VII”г” е единствената класирана от област Благоевград и област Кюстендил в национална олимпиада по биология и здравно образование , която ще се проведе на 1, 2 април в гр. Вършец. Там ще се състезават 29 участници от цялата страна. Надя Младенова беше класира в областен кръг и на олимпиадите по ХООС – 72.5 т и по БЕЛ- 76 т.

Top