Автор: Мариана Иванова
СУ„НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ     ул. „Хр. Чернопеев”№12,  e-ma...
Публикувана от в
На основание Предписание на РЗИ КМД-15-1033/03.02.2022 Г. от понеделник 07 02 до 11.02  присъствено ще се обучват учениците от 1,2,3,4,5,7,10 и 12 кл.,а учениците от 6,8,9 и 11 кл. са в ОРЕС. ...
Публикувана от в
На основание Заповед №РД-09-1474/24.01.2022г. на Министъра на образованието и науката се определят дните 31.01.2022т. и от 02.02.2022г - 04.02.2022г. вкл. за неучебни. ...
Публикувана от в
На основание Заповед РД-09-1256/21.01 2022 Г. на Министъра на МОН в периода от 24.01 до 28 .01. 2022 г. учениците от 5 до 12 кл. ще се обучават в обучение от разстояние в електронна среда. Учен...
Публикувана от в
Стъпи ученици и родители, С  решение на ПС за честване  на патронен празник на училищетои&...
Публикувана от в
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ! На 16 ноември – вторник, учебният процес се възстановява присъствено за следните паралелки от нача...
Top