Автор: Мариана Иванова
Публикувана от в
На основание Заповед РД-09-1256/21.01 2022 Г. на Министъра на МОН в периода от 24.01 до 28 .01. 2022 г. учениците от 5 до 12 кл. ще се обучават в обучение от разстояние в електронна среда. Учен...
Публикувана от в
Стъпи ученици и родители, С  решение на ПС за честване  на патронен празник на училищетои&...
Публикувана от в
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ! На 16 ноември – вторник, учебният процес се възстановява присъствено за следните паралелки от нача...
Публикувана от в
Уважаеми ученици и родители, от утре 21.10.2021г. учениците от 2, 3, 4, 6, 9, 11 клас преминават на обучение в електронна среда. Останалите са присъств...
Със Заповед №РД 01396 на Регионална здравна инспекция Благоевград се преустановяват учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас ...
Публикувана от в
Днес 27.01.2021г. приключи тестването на персонала на СУ "Никола Й. Вапцаров" с антигенни тестове за откриване на заболели от Covid 19 Бяха тествани 87 ...
Top