Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ!

На 16 ноември – вторник, учебният процес се възстановява присъствено за следните паралелки от начален етап на обучение:

КЛАСКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Милена Танева
Елисавета Николова
Вангелия Каракостова
Сашо Милушев
Ваня Чолакова
Юлия Радева
Милена Кушлова
Стана Кочева
Анелия Маркова
Йорданка Тодорова
Донка Колева
Йорданка Тодорова

Началото на учебния ден за всички дни от седмицата е 8:00 ч. за 1 .клас и 8,15 за 2-4. клас.

В дните, когато ще се правят тестовете на учениците, първият учебен час ще е ЧК , а следващите са по програма  и започват от 8,50 – за всички.

През времето от 8:00 до 8:30 ч. училищни екипи от класен ръководител и учител ЦОУД ще извършват тестването на децата в съответната учебна стая на класа.

Следва  голямо междучасие до 8:50 ч.

Началото на занятията на  групите за ЦОУД ще е веднага след учебните часове на паралелката.

За дните на присъствените занятия за учениците ще има закуски.

 Училищният стол ще работи за учениците, които ще бъдат присъствено.

Останалите класове продължават обучението си в ОРЕС.

Top