СУ ,,Никола Й. Вапцаров“ обявява конкурси

СУ „Никола Йонков Вапцаров” обявява следните конкурси по повод патронния празник на училището:

 
I Раздел „Литературно творчество”:
1. I – XII клас – съчинение, стихотворение, разказ или есе по цитат от творба на Никола Вапцаров.
Учителите по Български език и литература и класните ръководители са на разположение за повече информация и съдействие!

 

II Раздел „Изобразително изкуство”:

1. Проект за анимационен герой.
Учителите по Изобразително изкуство са на разположение за повече информация и съдействие!

 

III Раздел: „Мултимедиен клип” и презентация:
1. V – XII клас: „Моят задружен клас” или „Един ден в моето училище”
Учителите по Информатика и Информационни технологии са на разположение за повече информация и съдействие!

 
Готовите творби предавайте на психолога или педагогическия съветник. Срок за предаване на творбите: 25.11.2016 г.
Отличените творби ще бъдат наградени по време на тържеството за отбелязване патронния празник на СУ „Никола Й. Вапцаров” – 09.12.2016 г.

Top