Обществена поръчка за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти

Обявява се Обществена поръчка за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ За справки стая 202 в училището.

Top