Покана за родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Училище „Никола Й.Вапцаров“ ви кани на срещи на родителите на всяка паралелка за излъчване на представители на паралелките за участие в обществения съвет на училището.

Top