ПОКАНА

Днес, 30.10.2019г. от 18.оо ч. в зала 101 в училището ще се проведе общо събрание за избор на обществен съвет.

Каним всички, излъчени делегати от класовете да присъстват на събранието.

Top