Първо място за момичетата на СУ „Н. Й. Вапцаров“ на Общински ученически игри

Момичетата на СУ,,Н.Вапцаров’’ спечелиха първо място на Общинските ученически игри по волейбол /11-12клас/.

Top