Важно!

Във връзка със съобщението, публикувано на страницата на МОН и с цел предпазване от разпространението на короновируса, за освобождаване на учениците от учебни занятия по преценка на родителите, нека родителите да уведомят класните ръководители, за да знаем какво се случва с учениците.

Опазването живота и здравето на децата е задължение и на семейството и на училището!

Top