Присъствено обучение на учениците от 5-12 клас

Присъственото обучение на учениците от 5 до 12 клас ще се извърши по график, както следва:

а/ от 04.02.2021г. до 17.02.2021г ще се обучават присъствено учениците от 7, 8 и 12 клас

б/ от 18.02.2021г. до 02.03.2021г ще се обучават присъствено учениците от 5, 10 и 11 клас

в/ от 04.03.2021г. до 17.03.2021г ще се обучават присъствено учениците от 6, 9 и 12 клас

Режим присъствено обучение:

8, 00 – 8, 40

8, 50 – 9, 30

9, 50 – 10,30

10, 40 – 11,20

11, 30 – 12,10

12, 20 – 13, 00

13, 10 – 13,50

  Режим  на обучение от разстояние в електронна среда:

8, 00 – 8, 30

8, 50 – 9, 20

9, 50 – 10,20

10, 40 – 11,10

11, 30 – 12,00

12, 20 – 12, 50

Top