Преустановяват се учебните занятия от 11.03. до 24.03.2021г.

Със Заповед №РД 01396 на Регионална здравна инспекция Благоевград се преустановяват учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас

Top