Важна информация!

Стъпи ученици и родители,

С  решение на ПС за честване  на патронен празник на училищетои  със заповед на директора  6.12.2021г. /понеделник/ е обявен за празничен и неучебен ден за всички ученици .

Във връзка с писмо  на МОН  за възстановяване на присъствения учебен процес от понеделник за учениците от  5 до 12 клас и поради кратките срокове, за организиране  на същия е необходимо утре до 9 часа да имаме информация  относно готовност.

Ето защо учениците от  5. до 12. клас е необходимо   бързо да направят връзка с класните ръководители за  попълване на  декларации или  представяне на зелен сертификат.

 Декларациите  могат да са и в електронен вариант. За тези,които предпочитат  хартиен вариант  ще бъдат на разположение  до 19 часа на портала в училището!

Top