Междусрочна ваканция

На основание Заповед №РД-09-1474/24.01.2022г. на Министъра на образованието и науката се определят дните 31.01.2022т. и от 02.02.2022г – 04.02.2022г. вкл. за неучебни.

На 01.02.2022г. учениците ползват междусрочна ваканция на основание Заповед №РД-09-1804/31.08.2021г. на Министъра на образованието и науката

Top