Конкурс по случай патронния празник!

                                                               РЕГЛАМЕНТ

 ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГРАД ПЕТРИЧ   ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА  НА ТЕМА: 

„ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ категория  разказ или стихотворение – ученици от V  до VII клас

„ ЗА БЪДЕЩЕТО ДА СИ ПОМЕЧТАЯ“ категория есе – ученици  от VIII  до XII клас

ИЗИСКВАНИЯ:

Участниците представят художествен  разказ, стихотворение или есер написани специално за този конкурс,  непубликувани и неучаствали в други конкурси.

Всеки се представя само с една творба.

ОБЕМ:

За разказ и есе : Максимално 4 компютърни страници, формат А4, кегел 12, Times New Roman

Участниците задължително посочват трите си имена,  пълен адрес за кореспонденция, година на раждане, телефонен номер  и  имейл за връзка.

Информацията за участника и ръководителя да бъде на отделна страница

СРОК:

Конкурсните материали: стихотворение, разказ или есе  се изпращат на имейл адреса на организаторите  nvaptzarov@abv.bg

Краен срок за получаване на творбите:  30 ноември 2022 година

ОЦЕНЯВАНЕ:

Конкурсните творби ще бъдат засекретени и анонимно проверени от специалисти  в областта на литературата.

НАГРАДЕНИ:

Журито ще излъчи победителите в две категории:

I.             за художествен разказ   или стихотворение

II.            за есе

НАГРАДИ:

Първа награда – 100 лв.

• Втора награда – 70 лв.

• Трета награда – 50 лв.

ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ: 7 декември 2022 г.

•             Номинираните творби ще бъдат обявени на сайта на организаторите

www. vapcarov.net до 8- ми декември  2022 година

Телефон за допълнителни въпроси: 0876755577, 0883477851

ния празник СУ „Никола Й. Вапцаров“ обявява конкурс за поезия

Top