Патронен празник

РЕГЛАМЕНТ

ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГРАД ПЕТРИЧ   ОБЯВЯВА   ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА  НА ТЕМА:

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ категория  разказ или стихотворение – ученици от V  до VII клас

„ЧОВЕКЪТ В НОВОТО ВРЕМЕ“ категория есе – ученици  от VIII  до XII клас

ИЗИСКВАНИЯ:

Участниците представят художествен разказ, стихотворение или есе, написани специално за този конкурс,  непубликувани и неучаствали в други конкурси.

Всеки се представя само с една творба.

ОБЕМ:

За разказ и есе : Максимално 4 компютърни страници, формат А4, кегел 12, Times New Roman

Участниците задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, година на раждане, телефонен номер  и  имейл за връзка.

Информацията за участника и ръководителя да бъде на отделна страница

СРОК:

Конкурсните материали: стихотворение, разказ или есе се изпращат на имейл адреса на организаторите  nvaptzarov@abv.bg

Краен срок за получаване на творбите:  30 ноември 2023 година

ОЦЕНЯВАНЕ:

Конкурсните творби ще бъдат засекретени и анонимно проверени от специалисти  в областта на литературата.

НАГРАДЕНИ: От номинираните журито ще излъчи победителите в две категории:

I.       за художествен разказ   или стихотворение

II.        за есе

НАГРАДИ:

• Първа награда – 100 лв.

• Втора награда – 70 лв.

• Трета награда – 50 лв.

ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ: 7 декември 2023 година.

•          Номинираните творби ще бъдат обявени на сайта на организаторите www. vapcarov.net до 8- ми декември  2023 година

Телефон за допълнителни въпроси: 0876755577, 0883477851

Top